Grenland Minibuss er en liten familiebedrift som hovedsakelig driver med persontransport.

Vi har alle løyver og godkjenninger for å drive denne type næring. Løyvet er sidestilt drosjeløyve og opptrer i markedet på samme måte bortsett fra at vi kun kjører forhåndsbestilte turer dvs. at vi ikke er å finne på taxiholdeplasser eller lignende. Vi har erfaring innen yrket siden begynnelsen av 1990 og innehar en rolig og avslappet rolle i trafikken, det skal være trygt og behagelig å kjøre med oss.

 

I forbindelse med oppstart har vi satt priser lavt for å tiltrekke oss kunder. Vi ser på dette som billig markedsføring for å skape et «merke-navn». Priser starter på kr 50/person uansett gruppering 1 – 16 personer lokalt, noen ganger billigere utenfor distriktet da vi har faste priser uansett 1 eller 16 passasjerer på disse. Vi gjør det vi kan for å levere billigere enn konkurrerende bedrifter, enten det er buss, tog eller taxi.

Vi benytter en stor minibuss, nesten 8 meter lang, som gir god plass til både passasjerer samt deres bagasje. Bussen egner seg best til kjøring på større veier og ikke så godt i folksomme smågater som f.eks i Kragerø sentrum.

Grenland Minibuss har som visjon å være en leverandør av gode tjenester der vi vil prøve å gjøre vårt beste for alle kunder, uansett om de kjøres en gang i året eller hver dag, de kjøper tjenester for kr 50 eller kr 600.

 

Fordelen av å være medlem i KNF gjør at vi blir bedre kjent i markedet og markedet blir bedre kjent med oss. Vi kan på denne måten utvide nettverket og dele erfaringer og/eller kontakter.

 

Grenland Minibuss har og driver i tillegg brukthandel av biler, båter og deler til disse samt kjøper opp konkursbo.

Vi har brukthandelsløyve fra Politiet.

Grenland minibuss

Adresse: Lundtveit 62
Telefon: 90 71 48 98
E-post: oeyvindnilsen@yahoo.no
Internett: www.gmbuss.no
Bransje: Transport

Oversikt medlemsbedrifter i Kragerø Næringsforening KNF 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ1-9