Alle tiders hele året

Hele Kragerø hele året!

Visste dere at det kun er i noen deler av Kragerø kommune som butikker har anledning til å holde søndagsåpent i sommersesong hvis de selv ønsker det?   Siden 26.05.2000 har Kragerø Sentrum (Kragerøhalvøya), Jomfruland, Stabbestad og Levang vært regnet som typiske turiststeder, jf. gjeldende forskrift om Kragerø som typisk turiststed, SELV om den turistrelaterte…

Hjelmer på byggeplass

EBA oppfordrer til bruk av bransjestandarden for smittevern på bygge- og anleggsplasser

  Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg ønsker at kommunene skal stille krav til bruk av bransjestandarden for smittevern på bygge- og anleggsplasser. Utbrudd av Covid 19. på bygge og anleggsplasser i Vestfold og Telemark vil få store konsekvenser for næringen og ikke minst for den kommunen dette måtte gjelde. For å forhindre smitte og evt. nedstenging …

Sau på Stråholmen i Kragerø

Designkonkurranse bruks- og pyntegjenstander

Designkonkurranse bruks- og pyntegjenstander Bakgrunn En av oppgavene for Utvalgte kulturlandskap (UKL) Jomfruland- Stråholmen er å bidra til lokal verdiskaping. Det viktigste arbeidet vi gjør i den sammenheng er å drive skjøtsel slik at det unike kulturlandskapet på øyene kan bevares. Verdien av dette arbeidet er det reiselivet og alle besøkende som har gleden av.…

Sammen om næringssatsing i Kragerø

Året 2020 har bydd på utfordringer ingen kunne se for seg, også for Kragerøs næringssatsing. Få bransjer har vært uberørt av pandemien, og svekket mulighet for å møtes fysisk har bremset kraften i viktige prosesser. Men vi har håp for framtida for Kragerøs næringsliv! Klarer vi å fortsette å jobbe sammen, ser vi lyst på…

steinmann kragerø kveld

300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen

Søknadsfrist for midler til omstilling av reiselivsnæring er 20. desember! Reiselivsbedrifter kan søke ved å gå inn her; https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/esoknad.xsp?soppid=omstillingreiseliv&login Usikker på om du kan søke? Vi har satt sammen en oppsummering av søknadskriterier her; Hvem kan søke?                                                     Små, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivsnæringen som opplever betydelig omsetningssvikt og likviditetsutfordringer. Reiselivsnæringen omfatter i denne sammenhengen…

Kragerø Næringsforening – en grønn forening

KNF ønsker økt fokus på bærekraft både innad i foreningen og ovenfor destinasjon Kragerø. Fase 1 av sertifiseringsprosessen «Merket for bærekraftig reisemål» setter som krav at KNF, som også drifter det lokale destinasjonsselskapet Visit Kragerø, må være Miljøfyrtårnsertifisert. KNF bestemte seg derfor for å delta på webinaret «Miljøfyrtårnsertifisert på 1-2-3», og nådde målet sitt inn…