Hjelmer på byggeplass

EBA oppfordrer til bruk av bransjestandarden for smittevern på bygge- og anleggsplasser

  Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg ønsker at kommunene skal stille krav til bruk av bransjestandarden for smittevern på bygge- og anleggsplasser. Utbrudd av Covid 19. på bygge og anleggsplasser i Vestfold og Telemark vil få store konsekvenser for næringen og ikke minst for den kommunen dette måtte gjelde. For å forhindre smitte og evt. nedstenging …

Sau på Stråholmen i Kragerø

Designkonkurranse bruks- og pyntegjenstander

Designkonkurranse bruks- og pyntegjenstander Bakgrunn En av oppgavene for Utvalgte kulturlandskap (UKL) Jomfruland- Stråholmen er å bidra til lokal verdiskaping. Det viktigste arbeidet vi gjør i den sammenheng er å drive skjøtsel slik at det unike kulturlandskapet på øyene kan bevares. Verdien av dette arbeidet er det reiselivet og alle besøkende som har gleden av.…

Sammen om næringssatsing i Kragerø

Året 2020 har bydd på utfordringer ingen kunne se for seg, også for Kragerøs næringssatsing. Få bransjer har vært uberørt av pandemien, og svekket mulighet for å møtes fysisk har bremset kraften i viktige prosesser. Men vi har håp for framtida for Kragerøs næringsliv! Klarer vi å fortsette å jobbe sammen, ser vi lyst på…

steinmann kragerø kveld

300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen

Søknadsfrist for midler til omstilling av reiselivsnæring er 20. desember! Reiselivsbedrifter kan søke ved å gå inn her; https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/esoknad.xsp?soppid=omstillingreiseliv&login Usikker på om du kan søke? Vi har satt sammen en oppsummering av søknadskriterier her; Hvem kan søke?                                                     Små, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivsnæringen som opplever betydelig omsetningssvikt og likviditetsutfordringer. Reiselivsnæringen omfatter i denne sammenhengen…

Kragerø Næringsforening – en grønn forening

KNF ønsker økt fokus på bærekraft både innad i foreningen og ovenfor destinasjon Kragerø. Fase 1 av sertifiseringsprosessen «Merket for bærekraftig reisemål» setter som krav at KNF, som også drifter det lokale destinasjonsselskapet Visit Kragerø, må være Miljøfyrtårnsertifisert. KNF bestemte seg derfor for å delta på webinaret «Miljøfyrtårnsertifisert på 1-2-3», og nådde målet sitt inn…

Det mest positive ved Kragerø_fra gjesteundersøkelse sommer 2020

Kragerø oppleves som et trygt og sikkert sted å besøke, og som et godt sted å bo!

GJESTEUNDERSØKELSE KRAGERØ, SOMMER 2020 I sommer gjennomførte vi en gjesteundersøkelse for å skaffe oss verdifull innsikt om hvordan våre besøkende opplever Kragerø som reisemål. Totalt 671 respondenter tok seg tid til å svare på undersøkelsen. Dette er veldig mange, sammenlignet med andre steder som kjører tilsvarende undersøkelser. Vi er veldig takknemlige for alle svar som…