Flere på jobb for lokalt næringsliv
Rikke

Dato

Skåtøy Kafé AS

Flere på jobb for lokalt næringsliv

Fra 6. mars har Kragerø Næringsforening (KNF) en ny medarbeider i sving for lokalt næringsliv.

Rikke Lundtveit (34), kommer fra Neslandsvatn, men bor på Solåsen sammen med samboer og en 3 år gammel sønn. Hun har lang erfaring fra markedsføring innenfor oljebransjen i Kristiansand, med bakgrunn som grafisk designer. Hennes primære arbeidsoppgaver i KNF vil være å sikre og utvikle gode relasjoner til våre medlemmer, rekruttering av nye medlemmer, webredaktøransvar for KNFs nettsider samt kommunikasjon og generell back-up for daglig leder. I tillegg kommer samarbeid med ressursgrupper og daglig leder, pluss diverse planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer.

Vi ønsker lykke til i ny stilling og velkommen på laget!

Rikke

Andre
artikler