Hytteeiere søkes!
Bærekraft er mer enn klima_Kragerø Næringsforening

Dato

Kjære periodeinnbyggere i Kragerø!

Vi i Kragerø setter stor pris på deres bidrag til lokalt næringsliv når dere kommer for å bruke hyttene deres. Når byen våkner til liv, og flere mennesker er å se i byens gater – det hadde ikke vært det samme på sommeren i Kragerø uten dere hytteeiere! Deres oppfatninger om Kragerøs utvikling er viktig for oss. Vi ønsker at Kragerø skal være attraktivt både for oss som bor her hele året, og for besøkende (på alle vis) til kommunen.

Deres perspektiv og «blikk utenfra» er viktig for oss.

I 2019 vedtok både kommunestyret og styret i Kragerø næringsforening vår felles reiselivsplan – Sammen for Kragerø mot 2030.

Vi har høye ambisjoner, og bl.a. en visjon om at Kragerø i 2030 er en helårsdestinasjon. Det er i første omgang lagt en treårsplan med 20 definerte tiltak, for å posisjonere oss riktig inn mot visjonen.

Tiltak nr. 1 er å sertifisere Kragerø som et bærekraftig reisemål. Det anses som en forutsetning for å kunne være konkurransedyktig som destinasjon.

Dette er en prosess som vil gå over flere år, og vi skal etablere en styringsgruppe med representanter fra kommune og næringsliv, som vil være tett på arbeidet. Vi skal også knytte til oss en sertifisert, ekstern prosessveileder, iht. Innovasjon Norges retningslinjer for en slik sertifiseringsprosess.

Kragerø næringsforening er prosjektansvarlig, og har også en intern prosjektleder som vil lede prosessen.

Vi ønsker å inkludere en hytteeier i styringsgruppen, for å få med deres perspektiv på Kragerø som destinasjon.

Ønsker du, eller kjenner du noen som ønsker, å delta i dette?

Spill inn kandidater til oss på e-post til janna@kragero-nf.no

 

 

Andre
artikler