Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Medlemsmøte – tema plan- og byggesak

Legatsalen, 2.etg Sparebanken SØR, inng vis-à-vis Optiker Vestøl Torvgata 11, Kragerø

Velkommen til medlemsmøte! Vi får besøk av Grethe Krokstad, plan- og bygningssjef i Kragerø kommune. Vi er alle spent på å høre hvordan man nå rigger plan og byggesaksavdelingen for fremtiden. Vi kan kommunisere våre forventninger til kommunen og de sine forventninger til bransjen. Agenda er ikke endelig spikret, men foreløpig plan er: Bli kjent […]

Invitasjon til informasjonsmøte – Nettverk Gårdeiere & Eiendomsutviklere

Håndverkere, P.A Heuchsgata 24 P.A. Heuchsgate 24, Kragerø

Vi inviterer til informasjon- dialogmøte for alle som naturlig hører med i et bedriftsnettverk for gårdeiere & eiendomsutviklere. Samarbeid og dialog er viktig for å bidra til økt vekst, verdiskapning og næringsutvikling i kommunen. Vi ser at vi sammen, i mye større grad, kan være med å påvirke og komme med innspill i ulike planprosesser. […]

Vestmarkonferansen 2021

Hold av datoen for årets Vestmarkonferanse!   Vestmarkonferansen arrangeres av:   Mer info kommer, spørsmål kan rettes til: Jon Guste-Pedersen Telefon: 908 33 298 E-post: jpg@skagerraksparebank.no

Styremøte Kragerø Næringsforening

"Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og beslutningsprosesser" Kragerø Næringsforening er avhengig av aktive medlemmer. Kontakt oss gjerne med utfordringer, forslag og ideer. Saker som trenger styrebehandling, må sendes inn i god tid i forkant av styremøtet.   Janna Pihl | janna@kragero-nf.no | Tel +47 957 28 934 | Daglig leder i Kragerø […]

Førstehjelpskurs

Legatsalen, 2.etg Sparebanken SØR, inng vis-à-vis Optiker Vestøl Torvgata 11, Kragerø

Sammen med Norsk Folkehjelp har vi gleden av å kunne invitere våre medlemmer innenfor reiseliv, handel og service til gratis Norsk grunnkurs i førstehjelp (NGF). Å øke førstehjelpskompetansen for våre reiselivs-/servicebedrifter er et viktig tiltak i Kragerøs handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling. Innbyggertallet i Kragerø femdobles i sommersesongen, derfor er det viktig at dere som er […]

Kragerø Næringsforenings høstarrangement

Kragerø Biograf Gamle Kragerøvn. 4, Kragerø

Hold av kvelden torsdag 4. november! Da arrangerer Kragerø Næringsforenings høstarrangement for alle medlemmer. Mer informasjon kommer, men vi kan røpe at Dag Willien Eriksen, ny kommunedirektør i Kragerø kommune, kommer for å hilse på næringslivet. Vi får også presentert resultatene fra innbyggerundersøkelsen som gjennomføres i september for å avdekke hvordan lokalbefolkningen oppfatter at turismen […]

Styremøte Kragerø Næringsforening

"Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og beslutningsprosesser" Kragerø Næringsforening er avhengig av aktive medlemmer. Kontakt oss gjerne med utfordringer, forslag og ideer. Saker som trenger styrebehandling, må sendes inn i god tid i forkant av styremøtet.   Janna Pihl | janna@kragero-nf.no | Tel +47 957 28 934 | Daglig leder i Kragerø […]

Styremøte Kragerø Næringsforening

"Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og beslutningsprosesser" Kragerø Næringsforening er avhengig av aktive medlemmer. Kontakt oss gjerne med utfordringer, forslag og ideer. Saker som trenger styrebehandling, må sendes inn i god tid i forkant av styremøtet.   Janna Pihl | janna@kragero-nf.no | Tel +47 957 28 934 | Daglig leder i Kragerø […]