Styret

Kragerø Næringsforening (KNF)

Janna Pihl | janna@kragero-nf.no | Tel +47 957 28 934 | Daglig leder i Kragerø Næringsforening (KNF)

Jan-Petter Abrahamsen | jan-petter.abrahamsen@no.abb.com | Tel +47 91740788 | Styreleder i Kragerø Næringsforening (KNF)

Lurer du på hvem andre som har ansvaret for hva i Næringsforeningen?
Ring Janna Pihl på 957 28 934 og hun vil hjelpe deg.

Etiske retningslinjer for KNF.docx (pdf).