KORONAVIRUS: HÅNDTERING AV ØKONOMISKE UTFORDRINGER I BEDRIFTEN
plante betong

Dato

 

Sjekk likviditeten og få kontroll på kostnadene

Hvor mye har virksomheten på kontoen?

Har du en bufferkonto?

Skaff deg totaloversikt over økonomien, og kartlegg hvor lenge virksomheten kan holde driften i gang.

 

Disse endringene er vedtatt;

 • Underskudd kan tilbakeføres mot fjorårets beskattede overskudd
 • Styringsrenten er satt ned, og det er nå opp til bankene å redusere sine renter
 • Bankene har buffer til å være mer fleksible på lån
 • Statlig lånegaranti på 50 milliarder spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter.
 • Obligasjonsfond til de største bedriftene på 50 milliarder.

Følg med på regjeringens tiltak

 

Finn ut hvem du bør permittere 

Permitteringer kan hjelpe bedriften i å hindre avvikling, her er noen av de nye reglene vedrørende permittering;

 • Arbeidstakere får full lønn i 20 permisjonsdager.
 • Arbeidsgiver betaler kun de første to dagene. Staten dekker etter dette.
 • Det er også forslag om å oppheve ventedager fra permittering til dagpenger.
 • All arbeidskraft som ikke er strengt nødvendig under krisen, bør permitteres.
 • Har virksomheten leveranser det er realistisk å møte, beholder du de ansatte som kan sikre at leveranser skjer. Vurder om det er bedre økonomisk å utsette leveranser.
 •  Daglig leder kan også vurdere å permittere seg selv opp mot 100 %

Hold deg oppdatert på reglene for permitteringer på NAV sine sider

Om regelverket fra NHO

 

Undersøk muligheten for utsettelse på avdrag og faste kostnader

Kontakt banken og få kontroll på lånesituasjonen, f.eks. muligheter for avdragsutsettelser og rentefrie tilbakebetalinger.

 • Faste utgifter. Hvilke poster kan gjøres noe med? (strømleverandør og andre større faste utgifter)
 • mva innbetaling er foreslått utsatt/senkt
 • forskuddsinnbetalinger på skatt. Mulig utsatt til 1.mai
 • Innovasjon Norge jobber for å hjelpe ift. lån og garantiordninger
 • Regjeringen utsetter innbetaling av arbeidsgiveravgift 15. mai

 

Skaff deg en oversikt over kostnadsbildet de neste tre og seks månedene 

FHI anslår at pandemien når høyeste punkt i Norge mellom april og oktober.

 • Se på budsjett og likviditet i et lengre perspektiv og definer utslagsgiverne
 • Hva kan du gjøre for å demme opp? Noen sikrer hjemlevering, andre gjør nettsalg, flytter avtaler frem i tid, – kan noe utsettes fremfor å kanselleres?
 • Hva vil skje når pandemien er over?
 • Det er sannsynlig at forbrukere er lite mottagelige for markedsføring på nåværende tidspunkt, vurder å spare midler til markedsføring til restriksjoner begynner å lettes.

 

AS eller ENK?

Mange ulike ordninger blir nå iverksatt, hvilke av disse som er relevante for din bedrift kan avhenge av om du driver AS eller ENK.

Her finner du oversikt over hva som gjelder, kategorisert etter AS og ENK.

 

Kilder: telemarknh.no

regjeringen.no

nav.no

nho.no

miniforetak.no

 

 

 

Andre
artikler