Kragerø Fritidsservice AS leverer et stort utvalg service-tjenester i Kragerø-distriket.

Gjennom utadvendte, positive og effektive medarbeidere skal selskapet utvikles til en betydelig aktør i lokalmarkedet.

Kundene er i hovedsak hytteeiere med innslag av fastboende.

Tjenestene omfavner alt fra rengjøring, bygningsmessig vedlikehold/utbedringer og gartnertjenester, til innkjøp av varer, utstyr, inventar og til og med befraktning av gjester.

Med utgangspunkt i de mulighetene beliggenheten på Båten gir, finnes det få begrensninger i hvilke tjenester som kan tilbys.

Kragerø Fritidsservice med varemerket –Mere Fri- skal bygges sterkt gjennom tydelig og synlig profilering sammen med positiv og engasjert atferd.

Kragerø Fritidsservice AS

Adresse: Kragerøveien 488
Telefon: 95005488
E-post: post@merefri.no
Bransje: Servicetjenester