Full fart - God fart - Støtt Kragerø Næringsforening GNF

Hvorfor bli medlem?

Næringspolitikk – Talerør for næringslivet

 • KNF skal være en «sterk røst» som påvirker rammebetingelsene for næringslivet i hele kommunen.
 • KNF vil representere næringslivets samlede interesser overfor kommunen, og blant annet være den mest sentrale hørings- og samarbeidsinstansen i næringssaker for kommunale politiske fora.
 • Næringsforeningen vil sammen med kommunen legge til rette for vekst og utvikling.

Nettverksbygging

 • Det handler om å dra i samme retning. Derfor vil vi jobbe aktivt for å skape samarbeidsarenaer og møteplasser.
 • Du vil få mulighet til å dyrke relasjoner og møte kollegaer på tvers av bransjer, samarbeidspartnere og konkurrenter.

Medlemsmøter

 • Kragerø Næringsforening skal være en attraktiv møteplass for næringslivet.
 • Du får mulighet til å være tilstede der beslutningstagere møtes.
 • Medlemsmøtene skal gi inspirasjon, motivasjon faglig påfyll og nyttige tips.
 • Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og beslutningsprosesser.

Synlighet

 • Muligheter til å synliggjøre og profilere din bedrift gjennom vårt nyhetsbrev, sosiale medier og på vår nettside, ved å sende informasjon og nyheter fra din bedrift.
 • Jo mer engasjert du er, jo mer får du igjen for medlemskapet

Medlemsfordeler

 • Alle våre medlemsbedrifter vil ha mulighet til å tilby medlemsmassen gode og eksklusive tilbud.
 • Vårt mål er at alle skal tjene på å samarbeide. Ved å tenke helhet kan vi oppnå bedre resultater enn når vi kun ser vår egen organisasjon.
 • «Går det bra for naboen – går det bra for deg»

Vi tar pulsen på næringslivet!

Samarbeidspartnere:
Sparebanken Sør Kragerø
Skagerak Sparebank

Meld inn din bedrift

 • For mer informasjon eller en uforpliktende prat, ta kontakt med Janna Pihl