K

Kragerø Fjordbåtselskap IKS

Kragerø Fjordbåtselskap betjener hele Kragerøskjærgården.

Våre ferger har «isklasse», dvs. at de er bygget for å kunne forsere tykk is.  Det betyr at vi har avganger hver dag – hele året. Vi har fire fartøy i selskapet; BF Jesper og BF Naus, som begge har en kapasitet på ca. 200 passasjerer og 11 biler og MF Kragerø, som tar inntil 350 passasjerer og 24 biler. Det siste skuddet på stammen er passasjerbåten Perlen, som tar 50 passasjerer. Perlen vil på sikt gjøre oss i stand til å frakte reisende til steder hvor fergene ikke anløper.
I tillegg til passasjerer og kjøretøy frakter våre ferger gods i alle former og fasonger. Vi i Kragerø Fjordbåtselskap ønsker at våre reisende skal ha en positiv opplevelse.

 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS

Adresse: Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø
Telefon: 40005858
E-post: post@fjordbat.no
Internett: www.fjordbat.no
Bransje: Innlandske kystruter med passasjerer

Oversikt medlemsbedrifter i Kragerø Næringsforening KNF 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ1-9