300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen
steinmann kragerø kveld

Dato

Søknadsfrist for midler til omstilling av reiselivsnæring er 20. desember!

Reiselivsbedrifter kan søke ved å gå inn her; https://soknad.innovasjonnorge.no/soknad/esoknad.nsf/esoknad.xsp?soppid=omstillingreiseliv&login

Usikker på om du kan søke? Vi har satt sammen en oppsummering av søknadskriterier her;

Hvem kan søke?                                                    

Små, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivsnæringen som opplever betydelig omsetningssvikt og likviditetsutfordringer.

Reiselivsnæringen omfatter i denne sammenhengen sektorene og følgende næringskoder:

 • Overnatting (NACE 55)
 • Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)
 • Formidling (NACE 79)
 • Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22)
 • Servering (NACE 56) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
 • Utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
 • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3)
 • Impresariovirksomhet (NACE 74.903)

Merk at næringskode skal være relatert til foretaket.

Krav til søker

Det kan gis tilskudd til omstillingsprosjekter når følgende vilkår er oppfylt:

 • Foretaket må ha sin hovedvirksomhet i Norge og være registrert i Enhetsregisteret
 • Foretaket må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene oktober og november 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.
 • Nyetablerte foretak som er i kommersialiseringsfasen og kan dokumentere et omsetningsfall på minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall oktober og november gis mulighet til å søke. Omsetningsfallet for disse måles mot gjennomsnittlig omsetningen i januar og februar 2020.

Hva kan det søkes om?

 • miljøsertifisering
 • ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak
 • omstilling av driftskonsept
 • tilpassing mot nye kundegrupper

Tilskuddet er rettet mot eksisterende reiselivsbedrifter og kan ikke brukes til generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer.

Hvor mye tilskudd kan jeg motta?

Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag oppad begrenset til fem millioner kroner per bedrift/konsern. For store bedrifter er dette avgrenset til 70 prosent.

Hvilken prosjektperiode kan det søkes støtte for?

Prosjektperioden for omstillingsprosjektene skal ha en maksimal varighet ut 2021. Kostnader forbundet med smitteverntiltak kan dekkes til og med september 2021.

Vi håper at reiselivsbedrifter i Kragerø som faller innenfor kriteriene ønsker å søke på disse midlene.

Vi vil samtidig gi en ekstra oppfordring til å søke midler til miljøsertifisering.  Et slikt merke kan fort bli et krav og ikke en «nice to have» (Uttalelse fra Katrine Mosfjeld i Visit Norway), så det er lurt å benytte muligheten nå dersom man kan få dekket kostnader til dette. 

Kragerø som destinasjon er godt i gang med prosessen for å bli sertifisert som bærekraftig reisemål, og KNF ble nylig godkjent som miljøfyrtårn. 

For mer informasjon se webinaret her;

Webinarer og digitale arrangementer (visitnorway.com)

eller går inn på:

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/nye-300-millioner-kroner-til-omstilling-av-reiselivsnaringen/

Du kan også kontakte rådgiver fra Innovasjon Norge hvis du ønsker veiledning.

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/snakk-med-en-radgiver/reiselivsprosjekter/

Andre
artikler