Search
Search
Meny

Bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) våren 2024

12. april 2024 | Kari-Ane Hiis Hanssen
Fylkespolitikerne har vedtatt en ramme på 1 540 000 kroner til BIO-ordningen våren 2024. Ordningen kan gi tilskudd til opplæring av ansatte i virksomheter som har behov for ny kompetanse knyttet til en definert omstilling. Det er bedrifter som er lokalisert og har ansatte i Telemark som kan søke.

Vårens søknadsfrist er 13. mai 2024


 
Mange bedrifter opplever en krevende hverdag der både en urolig verdenssituasjon, krav om grønn omstilling, høy rente og lavere kjøpekraft i samfunnet skaper usikkerhet. Flere bransjer og mange bedrifter har derfor behov for nødvendige omstillinger for å møte framtida. BIO-ordningen kan bidra til at bedrifter kan møte behovet for omstilling med ny og tidsriktig kompetanse som på sin side kan trygge arbeidsplasser, skape vekst og styrke bedriftens konkurransekraft.

Det åpnes igjen for at bedrifter kan søke om støtte til kompetanseheving av sine ansatte. For å motta tilskudd fra BIO-ordningen, må opplæringen knyttes til en tydelig omstilling som bedriften skal gjennomføre. Denne omstillingen må beskrives konkret i søknaden. Omstillingen trenger ikke nødvendigvis være en lang eller omfattende prosess. Ofte er det presise og gjennomtenkte grep som skal til. Siden pengepotten er begrenset i denne utlysningsrunden, er det satt et maks tilskudd på kr 100 000 pr ansatt og kr 500 000 pr. bedrift og år.

MER INFORMASJON: Bedriftsintern opplæring (BIO-midler) - Telemark fylkeskommune

På denne siden ligger retningslinjene, nyttige maler, tips til en god søknad, direkte lenke til søkesystemet og kontaktinformasjon til oss ved behov for veiledning eller svar på spørsmål.
Det er foreløpig ikke avklart om det blir ny utlysning av BIO-ordningen høsten 2024. 
Aktuelt
facebook

SISTE NYTT