Search
Search
Meny
Top Image

Interessegrupper

Næringsforeningen er en felles forening for alle næringsinteresser i Kragerø.  Foreningens formål er å være en samlet interesseorganisasjon på tvers av bransjer. Målet er å samle næringslivet og det offentlige til å gjennomføre effektive tiltak som styrker utviklingen av all næring i hele Kragerø. For å effektiviser kommunikasjon og arbeidet innad i foreningen har medlemmer mulighet til å ta del i ulike interessegrupper ut fra fagområder, bransjer, geografi eller andre interessesammenfall. 
 

Bygg og annlegg

–  målet til gruppen er å skape et møtested på tvers av fagområder hvor man kan dele erfaringer og jobbe med felles utfordringer i bransjen.  
Les mer
Bygg og annlegg

Handel og service

- med ønske om å styrke samarbeidet om felles interesser for handels og servicenæring i hele Kragerø
Les mer
Handel og service

Reiseliv

- målet er å styrke veksten i reiselivsbransjen i Kragerø hele året. 
Les mer
Reiseliv

Gårdeiere og eiendomsutviklere

- felles arena for alle som eier og driver eiendomsutviling i kommunen. 

 
Les mer
Gårdeiere og eiendomsutviklere

Industri

- med ønske om et sterkt samarbeid om felles utfordinger for all industri i Kargerø.
Les mer
Industri