Search
Search
Meny

STYRET

Tor Markusen
Tor Markusen
Styreleder
+47 413 13 959
Ole Gundersen
Ole Gundersen
Nestleder
+47 901 40 713
Anneriek Barree
Anneriek Barree
Styremedlem
+47 992 23 691
Terje Kristiansen
Terje Kristiansen
Styremedlem
+47 957 14 492
Sarah Hjelmseth Iversen
Sarah Hjelmseth Iversen
Styremedlem
+47 924 69 798
Jon Gunnar Guste Pedersen
Jon Gunnar Guste Pedersen
Styremedlem
Cecilie Mostad
Cecilie Mostad
Styremedlem
48 14 10 37

Styret i Kragerø Næringsforening

Styret består av 7 medlemmer som velges av generalforsamlingen.

Ved valg av styre vektlegges det spredning i bransje/fag, geografi, alder, kjønn og faglig kompetanse.  Alle styremedlemmer har tilknytning til Kragerø og engasjement for å arbeide med næringsutvikling her.

I tillegg så deltar observatører fra Kragerø Kommune, Skagerrak Sparebank og Sparebanken SØR på styremøter. De har møterett og forslagsrett, men ikke stemmerett.