Search
Search
Meny

Elektroniske byggesøknader

13. mai 2024 | Kari-Ane Hiis Hanssen
Kommunestyret vedtok i møte 29.april nytt gebyrregulativ. Det betyr at det nå lønner seg å sende inn elektronisk byggesøknader. En byggesøknad som kommer inn via en programvare/søknadsportal vil koste kr.1470, mens innsendelse på e-post/papir vil koste kr.4410.  
Grunnen til gebyrreduksjonen for digitale søknader er at de er mindre arbeidskrevende. En søknad som kommer per e-post må manuelt hentes ut fra e-postsystemet, journalføres, opprettes i sak og sendes over til saksbehandlerne. Kommunens saksbehandlingssystem er tilpasset for å ta imot digitale søknader, slik at prosessen beskrevet over skjer automatisk. Digitale innsendelser fører til en innebygd kvalitetskontroll og mindre risiko for menneskelig feil hos oss.

Fra 1. november aksepterer Kragerø kommune kun heldigitale byggesøknader fra ansvarlig søkere (profesjonelle):

Torsdag 31.oktober er siste gang du som ansvarlig søker kan sende inn byggesøknad på e-post/post til Kragerø kommune. Det vil si at ansvarlige søkere må benytte en programvare som snakker med søknadssystemet i kommunen.

Grunnen til at vi gjør dette er fordi vi har et saksbehandlingssystem som er tilrettelagt for å ta imot digitale søknader. Det å ikke bruke det fulle potensiale til systemet er feil bruk av personalressurser. I tillegg sliter vi, som andre kommuner, med at vi må sende ut en stor mengde mangelbrev, som vi får kritikk for. Målet er at vi skal få en mer strømlinjeformet prosess. Ved å gå over til digitale søknader forventer vi å motta mer komplette søknader. En av de største gevinstene ved dette er kortere saksbehandlingstid.

Digitale søknadsportaler finnes her!
 
Aktuelt
facebook

SISTE NYTT