Search
Search
Meny
Janna Pihl

Høsthilsen fra Janna

20. oktober 2022 | Janna Pihl
Høst – denne vakre årstiden hvor naturen byr på et fantastisk fargespill og kalde morgener med rimfrosten som biter oss i nesa. 
Høst er også en årstid som ofte er litt krevende for handel- og reiselivsnæringen i Kragerø.
Vi er generelt litt dårlige på å håndtere denne overgangen fra en svært hektisk sommer til en mer stille periode. Denne perioden er i år ekstra utfordrende med mye uro i verden og økte kostander. Tiden vi er i nå krever mye av dere som eier og driver bedrifter når rammevilkårene har endret seg dramatisk.

Vi ser dessverre at ringvirkningen av dyrere tider har ført til konkurser, permitteringer og avviklinger. Det er selvfølgelig dramatisk når slikt skjer i en liten kommune. Det er flere som mister jobben og permitteringer gir mange mindre å rutte med, i tillegg til at kjøpekraften bremses med høyere renter og økte priser.

I turbulente tider er det viktigere enn noen gang å ha fokus på det som er positivt og fremtidsrettet.

På tirsdagens styremøte i Kragerø Næringsforening var ny plan- og bygningssjef Kenny Tran innom for å bli kjent. Vi satt igjen med et veldig godt inntrykk av Kenny, og han presenterte flere mulige forbedringsområder for mer effektiv saksbehandling. Han kunne fortelle at man har rekruttert nye saksbehandlere som nå er i gang med opplæring. De har fått på plass en merkantil ressurs som skal sortere i søknadene og svare på henvendelser, i tillegg til at Sweco og saksbehandlere i Skien og Drangedal kommune hjelper til med å behandle saker. Det vil fortsatt ta noe tid før plan- og byggesaksavdelingen i Kragerø er ajour, men man har mye bedre forutsetninger for dette nå, enn på lenge. Vi ønsker Kenny hjertelig velkommen til Kragerø, og vil gjøre det vi kan for at han skal lykkes i sin nye rolle.

Styret fikk også en presentasjon fra Havnefogd Svein Arne Walle om utviklingsprosjektet på Stueren og Stilnestangen Nord, samt utbedringen av farleden inn til Kragerø. Han meldte at prosjektet så langt har vært vellykket og at foreløpig dato for ferdigstillelse av arbeidet med farleden er i desember. Utvidelsen og oppgraderingen av de sjønære næringsarealene på Stueren og Stilnestangen Nord vil også gi mange muligheter for Kragerø.

Årlig rangerer NHO kommunene etter attraktivitet og lokalvekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi i det de kaller kommune-NM. Det mest positive å trekke frem i denne rapporten er at Kragerø har et variert næringsliv. Vi ligger på 6. plass i fylket og 43. plass på landsbasis. Det betyr at i turbulente tider som kan ramme noen bransjer ekstra hard, har vi en næringsvariasjon som øker sannsynligheten for at lokalsamfunnet samlet sett klarer seg godt.

Avslutningsvis har jeg lyst til å gi honnør til alle dere som har ambisjoner og våger å satse fremover. Konkurs, avvikling og permitteringer er utrolig vanskelig å stå i for flere parter, og som arbeidsgiver og gründer er det store investeringer og engasjement som går tapt. Dessverre er også dette en del av næringslivet og det er viktig å huske at det vil komme nye muligheter.

Kragerø trenger alle som ønsker å skape arbeidsplasser, enten om det er en eller flere. Takk til dere alle som har ambisjoner: Sammen skaper vi fremtidens Kragerø!

Høsthilsen fra Janna
 
Aktuelt
facebook

SISTE NYTT