Search
Search
Meny

Informasjonsmøte status og tiltak i virksomhet for plan og bygg Kragerø kommune

16. februar 2023 | Kari-Ane Hiis Hanssen
Takk til kommunedirektør Dag W. Eriksen, bygningssjef Kenny Tran, næringssjef Geir Lia og hovedutvalgsleder Henrietter Fluer Vikre, som i går møtte ansvarlig søkere og andre i bygg og anleggsbransjen. Formålet var å gi informasjon om status og tiltak i virksomhet for plan og bygg i Kragerø kommune.
Dagens situasjon rundt byggesaker er kompleks, og det er derfor også en kompleks oppgave å bedre dagens situasjon og i den sammenheng ønsket de møte ansvarlig søkere og bygg og anleggsbransjen for å presentere hvilke tiltak som jobbes med. En av hovedutfordringene har vært og er rekrutering og kommunaldirektøren forsikrer om at den kontinuerlig jobbes med rekrutering. I skrivende stund søkes det på nytt etter byggesaksbehandlere, i tillegg til at de søker geodatamedarbeider/ ingeniør.

En annen utfordring har vært det som har blitt betegnet som dårlig informasjon rundt under byggesaksprosessen. Derfor vil det nå blir mulig å booke tid med bygningssjef Kenny Tran for status oppdatering på din sak. Vi legger ved lenke under til kommunes sider hvor du kan etterspørre ditt møte.

Som mange også har fått med seg er det leget en ledergruppe bestående av Plan- og bygningssjef Kenny Tran, næringssjef Geir Helge Lia, virksomhetsleder Anne Lise Lønne ved vei og park, eiendomssjef Júlíus Finnsson og virksomhetsleder Ernst Kalseth ved vann, avløp og renovasjon. Disse utgjør kommunens «samarbeidsforum» for hvilke byggesaker som skal prioriteres. Geir Lia anbefaler alle som er kritisk preget av dagens situasjon om å ta kontakt direkte.

I tillegg til tiltakene over jobbes det også med å korte ned tiden man må vente på forhåndskonferanser, styrke den merkantile resursen og løsninger på hvordan man kan legge til rette for at ansvarlige søkere har de verktøyene de trenger for å levere komplette søknader og dermed minke mangelbrev.
Næringsforeningen fortsetter å følge saken og er åpne for innspill fra dere medlemmer.

Det var mange fremmøtte og god dialog. Takk til alle som kom.
Aktuelt
facebook

SISTE NYTT