Search
Search
Meny

Kragerø er stolt er stolt innehaver av ‘merket for bærekraftig reisemål’.

09. august 2022 | Kari-Ane Hiis Hanssen
Kragerø har mottatt merket for bærekraftig reisemål, en prosess som startet i mars 2020. Denne sertifiseringen er en viktig milepæl i reiselivsarbeidet i kommunen. Å være et Bærekraftig Reisemål er i dag nesten en forutsetning for å lykkes i reiselivssammenheng. Det er viktig at reiselivet ikke blir til et problem, men at det kan bidra positivt til lokalsamfunnet når det kommer til sysselsetting, bevaring av naturen og den lokale kulturen.
 
  • Vi er stolte over å kunne fortelle at Kragerø nå har fått tildelt merket som bærekraftig reismål! Kragerø skal være et godt sted å bo og et godt sted å besøke. Dette har vært en omfattende prosess som har involvert mange og aldri før har det i Kragerø blitt jobbet så systematisk med destinasjonsutvikling som nå. Dette er en viktig milepæl som legger grunnlaget for en mer kontrollert utvikling, sier Janna Pihl daglig leder i Kragerø Næringsforening.

Merket for bærekraftig reisemål utdeles av Innovasjon Norge til reisemål som jobber systematisk over tid med bærekraftig utvikling. Det handler både om å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier, respektere egne innbyggers behov og ønsker, - og skape virksomheter som er økonomisk levedyktige.

Det er viktig å forstå hele begrepet bærekraft og alt sertifiseringen inkluderer. Det er ikke bare miljø og klima som er viktig når man sertifiseres, bærekraftig utvikling og økonomi er også viktige premisser for merkeordningen. Sammenlagt er disse føringene ment å hjelpe reiselivsnæringen til å møte de utfordringer de har best mulig og på den den måten gjøre reiselivet som helhet mer robust.

Reiselivsplanen

Høsten 2019 vedtok Kragerø sin aller første overordne reiselivsplan ‘Sammen for Kragerø mot 2030’ og det er Kragerø Næringsforening/Visit Kragerø som er ansvarlig for implementering og gjennomføring av Reiselivsplanen.

Konkret har reiselivsplanen 20 tiltak som skal gjennomføres og ett av hovedmålene har vært å kvalifisere Kragerø for merket for bærekraftig reisemål. En egen styringsgruppe for prosjektet, sammensatt av aktører fra reiselivsnæringen og kommunen har sammen med prosjektleder Eva-Christina Skaarup utarbeidet en handlingsplan som har ført oss hit hvor Kragerø endelig har mottatt bærekraft sertifisering. Finansieringen av prosjektet kommer fra Innovasjon Norge.
 
  • Kragerø kommune ser sertifiseringen som et ledd i å fremme Kragerø som et naturlig reismål for fremtidige generasjoner og det fokuset vi bør, og skal ha, for å i felleskap nå FNs mål, sier ordfører Grunde Knudsen.


Kragerø og bærekraft som konkurransefordel

Kragerø kan by på en skjærgård med 495 øyer, holmer og skjær og er kjent som en av Norges mest populære sjøhyttedestinasjoner med sine 4000 hytter. I sommer månedene mangedobles innbyggertallet i det Edvard Munch kalte Kragerø «perlen blant kystbyene». 

I tillegg til at Kragerø innehar Jomfruland nasjonalpark står sentrum så å si uendret siden dens storhetstid på 1800-tallet. Her finner du spennende nisjebutikker, egen slakterforretning, fiskemottak og utsalg, og lokal småskala is produsent med utsalg i sentrum, kaffebrenneri, kunstgallerier, m.m. Sammenlagt gjør dette Kragerø til en spennende og rik destinasjon som både de besøkende og ikke minst de fastboende ønsker å bevare på best mulig måte.

Markedsundersøkelser viser at gjestene stadig blir mer opptatt av å velge bærekraftige bedrifter og reisemål - derfor er dette et viktig verdivalg i måten å tenke reiselivsutvikling framover. Spesielt ser man at internasjonale reisende har kommet langt når det gjelder å tenke bærekraft når de velger sine reiser, det er dermed viktig at Kragerø har dette merket skal vi kunne nå nye markeder i fremtiden.

I tillegg har Kragerø gjennom reiselivsplanen vedtatt at vi skal ha et større fokus på å være et helårlig reisemål med jevn fordeling av besøkende i sommer og vintersesong, noe som gir et godt grunnlag for verdiskapning hos bedriftene hele året, i tråd mer bærekrafts prinsippene.

Veien videre – forpliktelse til å jobbe bærekraftig

Å bli merket som Bærekraftig Reisemål betyr ikke at jobben er gjort, men at det jobbes i riktig retning og at man har riktig verktøy å bruke i jobben. Kommunen, reiselivsbedriftene, Næringsforeningen og andre må i alt dem gjør ha et fokus på en bærekraftig utvikling – om det handler om bevaring av vår natur og den lokale kulturen, samt jobbe aktivt med helårsarbeidsplasser innen reiselivet og lønnsomme bedrifter. Om tre år er det re merking – og målet er at vi i 2025 er kommet enda lengre enn i dag.
 
  • Å jobbe for et bærekraftig reiseliv innebærer at man tar vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov – sitat Innovasjon Norge.
Reiseliv
facebook

SISTE NYTT