Search
Search
Meny

Kragerø som bærekraftig reisemål – Snart er vi klare for godkjenning og merking!

18. mai 2022 | Kari-Ane Hiis Hanssen
I mars 2020 startet vi i sammen med Kragerø Kommune prosessen med at Kragerø skal oppnå Innovasjon Norges merke «Bærekraftig reisemål», som er tiltak nr. 1 i vår felles reiselivsplanen «Sammen for Kragerø mot 2030».
«Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål.Ved å kartlegge kriterier hva gjelder miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft signaliserer destinasjonene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft.» (Innovasjon Norge)

Nå i juni er vi klare til å sende inn vår leveranse på alle besvarte og dokumenterte indikatorer til Innovasjon Norges kontrollør, for gjennomgang og godkjenning.
Kontrollen innebærer også et kontrollbesøk i Kragerø fra den 29. juni til 1. juli for å møte alle relevante aktører, slik at alle sider av Kragerø/bærekraftarbeidet blir belyst. Vi jobber nå med å sette opp et spennende program, og vi ser frem til å presentere det gode arbeidet som gjøres over hele Kragerø kommune.

Vi ønsker allerede nå å rette et stort takk til alle involverte – Kragerø Kommune, Kragerøs næringsliv, lokalbefolkningen og gjester!
Det å bli merket som bærekraftig reisemål er Startskuddet på et viktig arbeid vi skal gjøre i lag i årene fremover. Det vi får etter første gangs marking er en status – og det kreves progresjon til neste gangs merking i 2025!
Aktuelt
facebook

SISTE NYTT