Search
Search
Meny

Plan- og byggesak - hva er status?

23. januar 2023 | Kari-Ane Hiis Hanssen
På styremøte den 17.01 inviterte styret inn kommunedirektør Dag Willien Eriksen for å få en oppdatering på hva som gjøres for å forbedre situasjonen rundt plan- og byggesak. Foreningen ser på bekymring med det som nå skjer i bransjen hvor flere har måttet, eller står i fare for å måtte permittere.
 
Kommunedirektøren orienterte om at de nå er 8 årsverk som jobber med byggesak i Kragerø, dette er fordelt på fire ansatte i kommunen og fire årsverk gjennom SWECO. På nåværende tidspunkt kan ikke SWECO bistå med mer enn dette. Kommunen skal igjen i gang med ny rekrutteringsrunde, som blir nødvendig for å dekke behovet.

KNF har tidligere etterlyst om det er mulig med interkommunale samarbeid hvor man ser på mulighetene for at våre nabokommuner kan assistere oss etter kapasitet. Vi ser positive på at kommunen har inngått et samarbeid med Skien og Drangedal.

Kommunedirektøren informerte også om at det fremover vil stilles større krav til ansvarlig søkere om innhold i søknaden. Det er veldig ressurskrevende når søknadene er mangelfulle og heretter vil de kun tillatte at man supplerer med opplysninger en gang etter mottatt mangelbrev, deretter vil søknaden avvises. Håpet er at dette vil frigjøre betydelige ressurser og korte ned ventetiden.

De har også ansatt en merkantil resurs på heltid for å lette arbeidet til saksbehandlerne, det vurderes også å styrke denne posisjonen ytterligere. I tillegg ser man positivt på at vi nå er nummer to i køen etter Skien når det gjelder E-byggesak, og er vi heldige er dette i gang før sommeren.

Næringsforeningen fortsetter å følge saken nøye og oppretteholder dialogen med kommunen. Det er essensielt at man nå får resultater av tiltakene som er satt i gang, og at kommunen fortsetter å lete etter flere løsninger som kan bedre dagens situasjon.
 
Aktuelt
facebook

SISTE NYTT