Search
Search
Meny

Revidering av alkoholpolitisk handlingsplan – takk for gode medvirkningsprosesser

24. januar 2024 | Janna Pihl
Denne uken arrangerte Kragerø kommune en workshop for alle næringsdrivende med skjenkebevilgning i kommunen. Det var gledelig å se et stort oppmøte fra bransjen, noe som understreker viktigheten av gode rammebetingelser som må bli ivaretatt i den alkoholpolitiske handlingsplanen.

Workshoppen ga rom for gode innspill og spørsmål, og belyste bransjens utfordringer, inkludert økt kostnadsnivå, mindre marginer og økt grad av kontroll og pålegg. Det er imponerende å se en ansvarlig bransje som viser ekstrem tilpasningsdyktighet i møte med endrede forhold.

Vi vil rette en stor takk til kommunen for å legge til rette for en bred medvirkningsprosess i forkant av utarbeidelsen av den reviderte alkoholpolitiske handlingsplanen. Dette vitner om et ønske om å inkludere bransjen og lytte til deres perspektiver.

Veien videre innebærer nå dialog med politikerne for å formidle bransjens ståsted i denne saken, vi må avvente administrasjonens endelige saksframlegg før vi vurdere om vi må mobilisere ytterligere. Vi kommer også å utarbeide et felles høringssvar basert på bransjens innspill når det blir anledning til det.

Det er avgjørende at kommunen legger til rette for gode rammebetingelser, slik at bedriftene kan fortsette å være gode vertskap for både fastboende og besøkende til Kragerø. Kanskje aller viktigst er behovet for å skape arbeidsplasser og være ansvarlige arbeidsgivere i en tid der inntjeningsgrunnlaget har endret seg betydelig. Økte kostnader i alle ledd, kombinert med at kundene har mindre å rutte med, gjør dette til en utfordrende, men nødvendig diskusjon.

Samlet sett er det tydelig at ukens workshop har satt i gang viktige samtaler og forberedt grunnen for en konstruktiv og inkluderende revidering av den alkoholpolitiske handlingsplanen. Vi ser frem til fortsettelsen av denne prosessen og er optimistiske med tanke på et resultat som gagner både bransjen og samfunnet som helhet.

Aktuelt
facebook

SISTE NYTT