Search
Search
Meny

Revidering av reiselivsplanen - Sammen for Kragerø mot 2030

09. februar 2022 | Kristin Myrstrand
Fredag 4. februar 2022 var styringsgruppe for forprosjekt for reiselivsplanen, styringsgruppe reiseliv, styringsgruppe bærekraftig reisemål og Visit Kragerø markedsråd invitert til workshop med tema revidering av Kragerøs reiselivsplan.

Reiselivsplan for Kragerø – «Sammen for Kragerø mot 2030» ble etter en involverende prosess med bred deltakelse fra næringen, kommunen, fylkeskommunen og andre interessenter, vedtatt høsten 2019. Planen er delt inn i faser der første strategi/tiltaksfase løper frem til 2023. Mål for 2030 er bærekraftig helårsturisme og 600 nye arbeidsplasser – til sammen 1 500 arbeidsplasser i reiselivsnæringen i kommunen i 2030.

Kragerø Næringsforening/Visit Kragerø som er ansvarlig for implementering og gjennomføring av planen, initierte en underveisevaluering av planen. 2469 Reiselivsutvikling ved Børre Berglund er engasjert som ekstern ressurs i denne evalueringen.

I lys av pandeminen var det hensiktsmessig og gjøre en evaluering av planen og vurdere om justeringer bør implementeres. Daglig leder i Kragerø Næringsforeing Janna Pihl informerte om bakgrunnen for reiselivsplanen og oppsummerte arbeidet som er gjort så langt. Børre Berglund fra 2469 Reiselivsutvikling snakket om reiselivsmarkedet etter pandemien, muligheter og utfordringer for Kragerø, og anbefaling for det videre arbeidet med å realisere målet om Kragerø som helårsdestinasjon.

Presentasjonen fra 2469 Reiselivsutvikling finner du her;

Kragerø, Reiselivsmarkedet mot 2030, BB Kragerø 4.2.22

 
facebook

SISTE NYTT