Bli med og si din mening! Innbyggerundersøkelse 2021 – Kragerø som bærekraftig reisemål
Innbyggerundersøkelse 2021

Dato

Din mening er svært viktig for oss i arbeidet med å utvikle et bærekraftig reiseliv! Vi ønsker en reiselivsnæring som gir positive effekter for vårt lokalsamfunn. Kragerø skal være et godt sted å bo, og et godt sted å besøke. Vi ønsker at våre kommende generasjoner får de samme mulighetene som vi har i dag. 

Vi har derfor i samarbeid med Kragerø kommune startet arbeidet med at Kragerø skal oppnå Innovasjon Norges merke «Bærekraftig reisemål». 

I forbindelse med prosessen skal det gjennomføres flere undersøkelser. En av undersøkelsene går ut på å avdekke innbyggernes meninger om turismen. Skal vi klare å bli et mer bærekraftig reisemål så må vi ha med oss Kragerøs lokalbefolkning.

Undersøkelsen tar 5-10 minutter, og du svarer anonymt.

Vi håper du tar deg tid, slik er du med å gi innspill i det videre arbeidet med utviklingen av Kragerø som et bærekraftig reisemål.  På forhånd takk for hjelpen!

* Undersøkelsen er åpen fram til og med 27. september. 

Andre
artikler