EBA oppfordrer til bruk av bransjestandarden for smittevern på bygge- og anleggsplasser
Hjelmer på byggeplass

Dato

 

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg ønsker at kommunene skal stille krav til bruk av bransjestandarden for smittevern på bygge- og anleggsplasser.

Utbrudd av Covid 19. på bygge og anleggsplasser i Vestfold og Telemark vil få store konsekvenser for næringen og
ikke minst for den kommunen dette måtte gjelde. For å forhindre smitte og evt. nedstenging  har de bedt om Statsforvalterens bistand til å distribuere oppfordringen om at kommunene bør sette krav til entreprenørene om å ta i bruk bransjestandarden om smittevern på alle byggeplasser i kommunen.

EBA oppfordrer kommunene i Vestfold og Telemark til å sette krav til entreprenører på kommunale Bygge og
anleggsplasser i Vestfold og Telemark om å ta i bruk revidert bransjestandard om smittevern.

Distribusjon av smittevernsstandarden medlemsbedrifter har etter det EBA erfarer bidratt til at det har vært få
tilfeller av Covid 19 på organiserte bygge og anleggsplasser i regionen.

Standarden finnes på hjemmesidene til
Byggenæringens landsforbund (BNL) der det ligger maler og veiledere, sjekklister o.s.v.

 

Andre
artikler