Gard Madsen er på plass i prosjektet med å utvikle Kragerø næringspark
Gard-Madsen

Dato

Gard Madsen er ny prosjektleder for utvikling av Kragerø næringspark på Fikkjebakke.
Med ny E-18 gjennom kommunen, så er dette et område med stort potensiale.

Prosjektet skal avklare muligheten for et utviklingsselskap for videre utvikling av Kragerø næringspark. Hovedaktivitet i prosjektfasen vil være å samle aktørene i næringsparken om et felles finansielt grunnlag, samt å sikre fremdrift mot regulering av nye E18. Prosjektfasen vil også inkludere utvikling av forretningsmodell for utviklingsselskapet, samt å forberede selskapsetablering.»

Har du innspill, ideer og/eller ønsker å være med å utvikle?

Ta kontakt med Gard på tlf. 909 37 833 eller på e-post gard.madsen@vig.no

Vi ønsker Gard masse lykke til i den spennende jobben og gleder oss til samarbeid!

Andre
artikler