Search
Search
Meny
Top Image

Interessegrupper

«Jo større bredde vi representerer og jo flere vi er, desto sterkere blir vår stemme.»
– Janna Pihl, Daglig leder, Kragerø Næringsforening

Gårdeiere og eiendomsutviklere

- felles arena for alle som eier og driver eiendomsutviling i kommunen. 

 
Interessegruppen skal kartlegge felles interesser og utfordringer for alle som eier eiendom, hvor et viktig måle er å styrke kommunikasjonen mellom private aktører og kommunen. Her blir temaer som utviklingsmuligheter, fremtidsrettet arealplanlegging, kommunal saksbehandling, kommuneplaner, formålsgrenser og rammevilkår viktige. 
Bli medlem