Godkjent fase 1 – Bærekraftig reisemål Kragerø

Dato

Hurra!

Innovasjon Norge har den 14. desember 2020 godkjent A og B- kriteriene for Kragerø, og det vil si at vi er offisielt i gang!

Vi kan nå ta i bruk tittelen «Bærekraftig reisemål – Vi er i gang».

Janna Pihl, daglig leder i KNF og prosjektansvarlig, er stolt over at destinasjon Kragerø nå er godt i gang med prosessen om å få Merket for bærekraftig reisemål. Hun takker styringsgruppen for et godt samarbeid, og Eva-Christina Skaarup for super innsats som prosjektleder. Nå står fase 2 for døra, hovedprosjektfasen, som er gjennomførings- og tiltaksfase. I hovedprosjektfasen skal vi ta tak i de ulike punktene i handlingsplanen, og nå som vi har en godkjennelse på fase 1, betyr det vi kan starte prosessen med å gjennomføre og innfri de ulike måleparameterene for å bli godkjent i merkeordningen for Bærekraftig Reisemål.

Målet er å oppnå Merket for Bærekraftig Reisemål innen første tertial 2022.  Merket fra Innovasjon Norge er svært attraktivt, fordi det gir troverdighet hos turistene og skaper engasjement for reiseliv og bærekraft i lokalmiljøet.

 

Veien mot merket

Arbeidet med å kvalifisere for Merket for bærekraftig reisemål startet i mai 2020. Vi har kartlagt alle kriterier for å vite hvilke tiltak som er viktigst for Kragerø å gjennomføre i fase 2.                           Med bakgrunn i kartleggingsarbeidet og kunnskap fra sommerens gjesteundersøkelse har det blitt utarbeidet en handlingsplan med tiltak for å kunne nå målet om å oppnå merket. Tiltak definert i reiselivsplanens handlingsplan for 2020-2023 er også tatt med, da disse er relevante for bærekraftsarbeidet vårt.

Gjennom en involverende prosess har både kommune, næring og andre aktører gitt sine innspill. Det har blitt gjennomført 4 styringsgruppemøter. I møtene deltok vår Ordfører, vår Kommunalsjef for Samfunn, leder for Kragerøs omstillingsprogram, daglig leder i Kragerø Næringsforening, vår destinasjonsutvikler, representanter for reiselivsnæringen/hytteeierne/eiendomsutvikling, nasjonalparkforvalteren for Jomfruland nasjonalpark, vår prosessveileder fra Mimir, og en observatør fra Innovasjon Norge Telemark og Vestfold.

Handlingsplanen ble både vedtatt av styringsgruppen for Merket for bærekraftig reisemål og i styret i Kragerø Næringsforening.  Kragerø kommune skal få planen til politisk orientering ved kommunestyremøte i 2021.

Viktige fokusområder i handlingsplanen er:

  • Miljøsertifisering av flere reiselivsbedrifter / Oppfordre kommuneadministrasjonen til å bli Miljøfyrtårn
  • Utvikle høstsesongen
  • Avfallshåndtering og toalettløsninger
  • Parkering
  • Forbedre gjestehavnene
  • Gjennomføre undersøkelser blant gjester, hytteeiere, medlemsbedrifter og innbyggere

Se vår handlingsplan Kragerø som bærekraftig reisemål

Fakta om Bærekraftig reisemål:

  • Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling.
  • Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet.
  • Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig.
  • Bærekraftmerkede reisemål finnes nå over hele Norge. 15 reisemål er så langt merket. (Trysil, Røros, Geilo, Lyngefjorden, Visit Lillehammer, Setesdal, Tromsø m.fl.) 42 reisemål og over 100 kommuner jobber med Merket for bærekraftig reiseliv.

Fakta: Innovasjon Norge

Andre
artikler