I dag gjennomførte vi KNFs første digitale medlemsmøte!

Dato

Takk til alle som bidro som deltakere med spørsmål og innspill, og takk til ordfører Grunde Knudsen og varaordfører Jan Petter Abrahamsen for svar så langt dere kunne svare.

Som dere ser av bildet så trenger vi mer kameratrening 😉

I etterkant av møtet har det kommet flere innspill på andre type møter som vi kan legge til rette for.

Eks.

  • Temamøte for reiselivsnæringen – hva trenger bedriftene for å være klare når man letter på restriksjoner og forhåpentligvis hyttegjester og sommersesongen kommer?
  • Kontantstøtteordningen for bedrifter – hvordan fungerer den i praksis?
  • Teams – testmøte med formål om å få flere til å kunne delta på nettmøter, opplæring

Kom gjerne med flere innspill!

Vi vil gjerne tilrettelegge for fora hvor bedrifter kan få mer informasjon, diskutere og drodle utfordringer, jobbe for å finne løsninger sammen, etc.

Andre
artikler