Search
Search
Meny
Top Image

Interessegrupper

«Jo større bredde vi representerer og jo flere vi er, desto sterkere blir vår stemme.»
– Janna Pihl, Daglig leder, Kragerø Næringsforening

Industri

- med ønske om et sterkt samarbeid om felles utfordinger for all industri i Kargerø.
Interessegruppen skal jobbe med å styrke lokal industri gjennom godt samarbeid på tvers av bransjer. Her vil det blir mulig å jobbe sammen om utfordringer knyttet til rekrutering og kompetanseutvikling, infrastruktur, næringspolitikk, leveranser og generelt se hvordan samarbeid kan være med å skape utvikling.
Bli medlem