Innbyggerundersøkelse 2021 – les hva lokalbefolkningen mener om reisemålsutviklingen
Innbyggerundersøkelse 2021

Dato

Vi i Kragerø Næringsforening jobber med en prosess der målet er at Kragerø skal oppnå merket for ‘Bærekraftig reisemål’ våren/sommeren 2022. Merket eies av Innovasjon Norge, og er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Det å oppnå merket er ett av hovedmålene i reiselivsplanen ‘Sammen for Kragerø mot 2030’. Merkeordningen er et redskap for utvikling av et bærekraftig reiseliv, og reisemålene må vise en forbedring ved remerking som skjer hvert 3. år.

Innbyggerundersøkelsen er en viktig del av dette arbeidet, og måler innbyggernes holdninger, erfaringer og meninger om besøkende, reiselivsaktører og arbeidet som gjøres. Responsen har vært betydelig, med i alt 1030 fullførte besvarelser. Det gir en god representativitet og validitet i tilbakemeldingene. Tusen takk til alle som har bidratt!

Les hele rapporten her!

Rapport innbyggerundersøkelse Kragerø 2021

Andre
artikler