Kan din bedrift bidra med utstyr for smittevern til helsetjenesten?

Dato

Vi står midt i tidenes største dugnad her til lands. Vi må bekjempe viruset, og vi må sørge for at vi bidrar der vi kan.

De som nå står i første linje, trenger beskyttelse og nå trenger de påfyll av smittevernutstyr.

Utstyr som trengs er blant annet:

  • åndedrettsvern
  • vernebriller
  • hansker
  • munnbind
  • visir
  • beskyttende dresser og frakker

Ta kontakt om du har smittevernutsyr du kan avse, så koordinerer vi dette med Kragerø kommune:  janna@kragero-nf.no

Ingen kan gjøre alt, men sammen kan vi gjøre mye.

Store kvanta kompenseres selvfølgelig økonomisk.

 

 

Andre
artikler