Kragerø Næringsforening – en grønn forening

Dato

KNF ønsker økt fokus på bærekraft både innad i foreningen og ovenfor destinasjon Kragerø.

Fase 1 av sertifiseringsprosessen «Merket for bærekraftig reisemål» setter som krav at KNF, som også drifter det lokale destinasjonsselskapet Visit Kragerø, må være Miljøfyrtårnsertifisert. KNF bestemte seg derfor for å delta på webinaret «Miljøfyrtårnsertifisert på 1-2-3», og nådde målet sitt inn 8 uker.

Miljøfyrtårnsertifisert på 1-2-3.

Innfør miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårn sine krav på en enkel måte via webinar.

KNF deltok i oktober i et effektivt og målrettet 4 ukers webinar med den erfarne miljøfyrtårnkonsulenten Rune Drægni. Kurset fulgte faste ukentlige moduler på under en time og det var mulig å se webinarene i opptak.

KNF fikk en grundig innføring i de ulike kriteriene ifm. med sertifiseringsprosessen. Etter hver modul fikk deltakerne tildelt arbeidsoppgaver som skulle løses til neste modul, og der kriterier skulle oppfylles.  Vi fikk god oppfølging og individuell rådgivning av vår kursleder som både var tilgjengelig pr. telefon, epost

eller i et virtuelt møterom for spørsmål.

Vi kan stolt meddele at KNF ble godkjent som Miljøfyrtårn, torsdag den 3. desember. Nå ser vi frem til å få tildelt et Miljøfyrtårn-diplom av vår Ordfører Grunde Knudsen som et synlig bevis på sertifiseringen.

 

KNFs miljøpolicy

KNFs mål for arbeidsmiljø og ytre miljø:

‘Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som setter fokus på miljøet og økt bevissthet på miljøvennlige løsninger blant KNFs medlemmer’, sier Janna Phil, daglig leder i KNF.

 

Hvorfor bli Miljøfyrtårn-sertifisert?

Hensikten med miljøsertifisering er å sette miljø- og klimaarbeid i system. Som Miljøfyrtårn-sertifisert får man hjelp til å jobbe konkret med miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Med smarte styringsverktøy kan man måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner. Helhetlig, systematisk og langsiktig arbeid med tiltak vil bidra til å forbedre miljøprestasjonene, redusere klimagassutslippene – og styrke konkurransekraften. Man får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. (Kilde: Miljøfyrtårn)

 

Miljøsertifisering i reiselivet

Det er stort fokus rundt klima og miljø for tiden, hvor bedrifter ser etter måter å forbedre egen praksis og signalisere sine miljøhensyn ut til forbrukerne. Dette temaet har også blitt sentralt i reiselivsnæringen og en måte å håndtere dette på er bruk av miljøsertifiseringer.

I følge undersøkelsen ‘Markedets syn på bærekraftig reiseliv’ fra 2018 viser det at et klart flertall av turoperatørene, 64 prosent, ser det som et konkurransefortrinn at bedriftene har et offentlig miljømerke, og mener dette signaliserer bevissthet og kvalitet.

Turoperatørene forventer økt etterspørsel etter bærekraftige virksomheter i Norge de neste fem årene og forbrukerundersøkelser viser økende interesse for grønne reiser. Om lag 1 av 5 har valgt bort en leverandør fordi den ikke var bærekraftig, hovedsakelig overnattingsteder og aktiviteter. (Kilde: Visit Norway)

 

Ifm. merkeprosessen «Bærekraftig reisemål» ønsker KNF å oppfordre flere reiselivsbedrifter til miljøsertifisering for å synliggjøre deres samfunnsansvar, og dermed også øke konkurransekraften i vår region.

 

‘Turistene i dag søker det genuine, og «ekte og ærlige opplevelser» står i fokus. Kragerøs attraksjonskraft ligger i den fantastiske naturen vi har, og da er det viktig at vi forvalter den godt og tar vare på den for kommende generasjoner. Et godt sted å bo, er et godt sted å besøke’, mener Pihl.

Andre
artikler