Search
Search
Meny

Kragerø under vann – Visjon: Framtidstro for havet, kysten og folket

15. september 2021 | Eva
Kragerø Næringsforening har samarbeidet med kompetansebedriften SALT om en ‘prosjektparaply’ som har arbeidstittel Kragerø under vann. Onsdag 15. september inviterte vi til et møte i Legatsalen i Sparebanken Sør der Kjersti Busch fra SALT informerte de over 20 fremmøtte (fra både næringslivet, frivilligheten og kommunen) om prosjektet.

SALT sin visjon

er framtidstro for havet, kysten og folket. Denne visjonen er sammenvevd i alt arbeidet SALT gjør, gjennom deres mål om å skape konkrete løsninger på kystens utfordringer, å skape arbeidsplasser langs kysten og å gi naturen en stemme i samfunnsdebatten.

Hovedområdene SALT jobber strategisk med er: Marin forsøpling, marin forvaltning og fremtidsrettede kystsamfunn, der ved siden av temaer som klimatilpasninger/klimautfordringer og reiselivsutvikling spiller en sentral rolle.

Kragerø 

er en by med en sterk tilknytning til havet både historisk og i dag. Ytterst i Kragerøskjærgården finner vi Jomfruland nasjonalpark, der den største delen av verneområdet består av hav.

Nå ønsker vi å utvikle konseptet «Kragerø under vann». Dette kan være en paraply for natur-, kunnskaps- og matopplevelser som tilbys av aktører i Kragerø. Gjennom felles profilering og en felles visjon, vil man kunne styrke
eksisterende bedrifter og legge til rette for nyetableringer. Det er et uttalt mål fra reiselivsnæringen i Kragerø om å arbeide for å utvikle en helårsturisme i området. Slik det er i dag, kommer det svært mange tilreisende til Kragerø i sommermånedene, mens aktiviteten i resten av året er for lav til å sikre god økonomi for reiselivsaktørene.

Fire underprosjekt

I «Kragerø under vann» vil det arbeides målrettet for å utvikle turismen i andre deler av året enn sommersesongen. Dette er godt forankret i vår felles reiselivsplan «Sammen for Kragerø mot 2030»

Vi har foreløpig definert fire underprosjekt og Kjersti tok oss alle gjennom en fin presentasjon av disse.

  • Undervannslandskapet – interaktive kart ++

  • Dykkerguide – digital dykkerguide

  • Sjømat-Årshjulet

  • Plussturisme (do good – turisme)


Gruppearbeid/diskusjoner

Vi delte oss i fire grupper, der hver gruppe fikk tildelt et prosjekt for å diskutere om følgende:

  • Er dette en god idé? Bør det endres?

  • Hvilke bedrifter bør være med på prosjektet?

  • Er det andre samarbeidspartnere som bør engasjeres?

  • Hvor går veien videre herfra?


Det ble engasjerende og gode diskusjoner og vi vil takke dere alle for gode innspill!

Kort oppsummert var det enighet i salen om at det ligger et stort potensiale innenfor en realisering av alle de fire prosjektene. Nå må ballen spilles over til næringsaktører m.m. Vi må kartlegge hvilke produkter vi allerede har i dag som kan gå inn under merkevaren «Kragerø under vann», vi må bygge videre på prosjekter som allerede finnes og utnytte ressursene man allerede har på best mulig måte.
facebook

SISTE NYTT