Search
Search
Meny

KRAGERØS PLASSERING I KOMMUNE-NM

20. september 2021 | Janna
Utviklingen for Kragerø i NHO’s kommune-NM i løpet av omstillingsprogrammets levetid er positiv. Det er fin utvikling hvis man ser på noen av søylene/kriteriene, men fortsatt mye å jobbe med.

Totalt havner Kragerø på en 215. plass i landet, sammenlignet med en 235. plass i 2020.

Vi har gjort en sammenstilling av Kragerøs plasseringer i de ulike kriteriene. Den finner dere her:

Kommune NM 2021_basert på tall fra 2020

Det er på kriteriet ‘Næringsliv’ som Kragerø samlet sett skårer høyest og ligger på en 154. plass på landsbasis.

Dette kriteriet måler:

 • Næringsvariasjon

 • Inntektsnivå

 • Privat sysselsetting

 • Kommunens kjøp av private tjenester som andel av driftsutgifter.


Det er spesielt kriteriet Næringsvariasjon’ som trekker opp, her ligger vi på en 43. plass på landsbasis.

Også på kriteriet ‘Kommuneøkonomi’ kommer Kragerø i flere tilfeller høyt opp på landsbasis.

Dette kriteriet måler:

 • Kommunale administrasjonsutgifter

 • Eiendomsskatt fra næringseiendom i gjennomsnitt per sysselsatt

 • Kommuneinntekter i forhold til utgifter

 • Kommunal betalingsevne

 • Aldring


Verdt å merke seg for alle med næringseiendom i kommunen, Kragerø er på 1. plass i fylket og nr. 8 på landsbasis når det gjelder Eiendomsskatt fra næringseiendom i gjennomsnitt per sysselsatt’.

‘Arbeidsmarked’ er det kriteriet hvor vi skårer dårligst.

Dette kriteriet måler:

 • Sysselsettingsandel

 • Sykefravær

 • Uføre

 • Arbeidsledige


Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Dog er det gledelig å se at det er stor forbedring når det gjelder sykefravær og tapte dagsverk pga. egenmeldt sykdom.
facebook

SISTE NYTT