Search
Search
Meny

Nyttig og hyggelig møte mellom plan- og bygningssjef og næringslivet!

29. september 2021 | Janna
Vi vet at mange har opplevd forsinkelser og utfordringer i saker som skal behandles av virksomhet for bygg og areal i Kragerø kommune.

Det var derfor knyttet stor spenning til vårt møte med ny plan- og bygningssjef, Grethe Krokstad, og mange hadde møtt opp for å høre henne presentere status for virksomheten.

Grethe orienterte om plan og demokrati, rolleforståelse, ansvarsrettsystem og tilsyn, og status på avdelingen. Dere kan se hennes presentasjon her: Presentasjon_ Plan&Bygg_ved Grethe krokstad_28.09.2021

 

Status virksomhet for bygg og areal.


I forkant av møtet var det knyttet stor spenning til hvordan situasjonen på plan- og byggesak er nå, og til hvordan man nå rigger seg for fremtiden.

Grethe melder om at kommunen har satt inn ressurser for å løse situasjonen. I perioden juni 2020 – desember 2021 vil det totalt være 9 nyansatte, Sweco er inne med 4 saksbehandlere og man har lyst ut konkurranse etter prosjektleder for arbeid med kommuneplanens arealdel, byggegrenser i 100-meters beltet og områdeplan for Kragerø Næringspark.

Mye har blitt bedre, OG det skal bli helt bra, men det finnes likevel ikke noen kvikk fix.

Tiden vil vise om man har behov for enda flere ressurser for å imøtekomme behovet.

 

Behandlingstid

Flere av de frammøtte etterlyste at man tydeligere kunne kommunisere forventet behandlingstid.

Hva kan man forvente og hvordan må man planlegge fremover hvis man ønsker saker behandlet?

Det er fortsatt en del variabler som påvirker dette, blant annet så brukes det ressurser på opplæring og til å følge opp konsulenter. Fortsatt er det sånn at man får inn flere søknader, enn det man klarer å behandle.

Man har selvfølgelig forståelse for at det er utfordrende for næringslivet å ikke ha større forutsigbarhet når det gjelder saksbehandlingstid, og målet er at man snart skal se en stor forbedring i antall saker som blir behandlet.

Hun ønsker å takke for at så mange har forsøkt å begrense henvendelser med spørsmål om behandlingstid, det er de veldig takknemlige for!

 

Dessverre brukes det alt for mye ressurser på mangelfulle søknader!

Mange ansvarlige søkere gjør en god jobb, men det er dessverre slik at bygg og areal mottar dårlige og mangelfulle søknader fra altfor mange.

Mangelfulle søknader tar store ressurser fra både søker og saksbehandler, og forsinkelsene går ut over alle som venter på å få behandlet sin sak

De bruker minst fire ganger så lang tid på mangelfulle søknader enn de som er komplette. Firma som gang på gang får mangelbrev med de samme manglene bør ta en gjennomgang av sine egne rutiner, samt vurdere kurs eller lignende for å lukke egne avvik.

Plan og bygningssjefen anbefaler dette oppfriskningskurset:

Hvordan utforme gode byggesøknader – web 15-16 nov.

 

Takk til alle som deltok på møtet!

KNF ønsker å legge til rette for godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet, slike møteplasser og engasjerte medlemmer er viktig i dette arbeidet.

Spesielt takk til Grethe Krokstad og Eirik Carlsten for at dere tok dere tid i en travel hverdag til å møte våre medlemmer.
facebook

SISTE NYTT