Omstillingsprogrammet – Bidratt til 20 arbeidsplasser i 2018!
Janna og Kari peker ut kursen

Dato

Kari R.Theting forteller om gode resultater for Kragerøs omstillingsarbeid:

Bidratt til 20 arbeidsplasser i 2018

Kragerø kommune har, i likhet med Tinn og Fyresdal kommuner, fått omstillingsstatus av Telemark fylkeskommune. Med dette følger midler til å drive en ekstraordinær innsats innen næringsutvikling. Totalt er målet å bidra til 100 nye eller sikrede arbeidsplasser innen 2022. Målet for 2018 var å bidra til 15, og resultatet når vi gjør opp status ved årets slutt er 20 arbeidsplasser. Disse fordeler seg på 9 bedrifter som på ulike måter har fått støtte fra omstillingsmidlene.

Vi er imponert over hvor raskt bedriftene i Kragerø har klart å skape konkrete resultater i egen drift.

I tillegg er andre viktige delmål for programmet nådd, bl.a. å bidra til å etablere et lokalt innovasjonsmiljø for gründere/pendlere m.fl. Kragerø Cowork åpnet dørene i juli 2018, og fungerer som en møteplass med jevnlige arrangementer i tillegg til å tilby kontorplasser i et attraktivt miljø i vekst. Hittil har innovasjonsmiljøet avtale om kontorplass (hel-/del-/flexiplass) med ca. 20 personer.

Et viktig satsingsområde som prioriteres i 2019 er reiselivs- og opplevelsesnæring, med mål om å bidra til flere arbeidsplasser innen næringen. Vi har satt i gang arbeidet med å utvikle Kragerø som helårs reiselivsdestinasjon, og en konkret reiselivsplan skal foreligge innen mai. Prosjektleder for reisemålsutviklingsprosessen er Børre Berglund fra 2469 reiselivsutvikling AS.

I 2018 er det gitt ca. 3 mill. kroner i tilskudd til ulike prosjekter fra kommunens omstillingsprogram, med mål om å bidra til vekst i næringslivet. Dette er både enkeltprosjekter til bedrifter, men også større fellesprosjekt. For 2019 legges det opp til minst like stor bedriftsrettet innsats, i tillegg til tiltak for å heve den generelle bosteds- og næringsattraktiviteten til Kragerø.

Omstillingsarbeidet i Kragerø får finansiering fra Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge, i tillegg til kommunal egenandel, og skal etter planen pågå til 2022.

Kontaktinformasjon for Kragerø kommunes omstillingsprogram (2017-2022):

Programleder/daglig leder omstillingsprogrammet: Kari R. Theting, tlf. 98 64 43 42, kari.r.theting@kragero.kommune.no

Styreleder for omstillingsstyret: ordfører Jone Blikra, tlf. 924 62 989, jone.blikra@kragero.kommune.no

Omstillingsplan 2017-2022 og mer informasjon om arbeidet, finner dere her.

Andre
artikler