Search
Search
Meny
Top Image

Interessegrupper

«Jo større bredde vi representerer og jo flere vi er, desto sterkere blir vår stemme.»
– Janna Pihl, Daglig leder, Kragerø Næringsforening

Reiseliv

- målet er å styrke veksten i reiselivsbransjen i Kragerø hele året. 
Interssegruppens mål er å finne felles løsninger på utfordringer i reiselivsnæringen. Her drøftes status for bransjen, næringspolitiske tema relatert til reiseliv, rekruttering og kompetanse. Man ser på sammarbeid når det gjelder arrangement, markedsføring med fokus på å utvide sesongen. Kragerø kommune har en reiselivsplan som gir viktige føringer for veien fremover. 
 
Visit Kragerø

Bli medlem

Reiselivsplanen