Samarbeid om å styrke førstehjelpskompetansen!
Samarbeid om å styrke førstehjelpskompetanse!

Dato

Sammen med Norsk Folkehjelp har vi gleden av å kunne invitere våre medlemmer innenfor reiseliv, handel og service til to gratis Norsk grunnkurs i førstehjelp (NGF) den 7. juni. Kurset har blitt til i kraft av et innvilget gavebeløp på kr 20 000,- fra Sparebanken Sør. Vi har kun to ledige plasser den 7. juni, men flere kursmuligheter kommer til høsten.

Å øke førstehjelpskompetansen for våre reiselivs-/servicebedrifter er et viktig tiltak i Kragerøs handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling. Innbyggertallet i Kragerø femdobles i sommersesongen, derfor er det viktig at frontpersonalet i bedriftene som er i direkte kontakt med våre besøkende er forberedt på å kunne hjelpe til i nødsituasjoner. Med økt kunnskap, kan flere liv reddes!

Kurset holdes av Per Ivar Myrene fra Norsk Folkehjelp Kragerø og tar for seg livreddende førstehjelp for livstruende situasjoner og førstehjelp det kan bli behov for i det daglige.

Instruktør Per Ivar Myrene
Instruktør Per Ivar Myrene

Norsk Grunnkurs Førstehjelp er et aktivt kurs hvor deltakerne må på banen og prøve selv. Kurset tar for seg følgende tema i teori og praksis:

  • Førstehjelpsskjeden
  • Undersøkelse av livløs person
  • Fri luftvei / sideleie
  • Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsninger, 30:2:30
  • Fremmedlegeme i luftveien
  • Våken, men trenger hjelp
  • Opptreden på skadested/trafikkulykke
  • Hverdagsulykker

Førstehjelpskurs med Norsk FolkehjelpAlle deltakere får kurshefter og kursbevis, og det informeres også om Hjertestarterregisteret der det gis eksempler fra Kragerø.

Tusen takk til Norsk Folkehjelp Kragerø og Sparebanken Sør for at et så viktig tiltak kan bli realisert. Førstehjelp er ferskvare, det er praktisk kunnskap som bør repeteres år etter år. Vi håper at dette er starten på et langvarig og viktig samarbeid.

Andre
artikler