Status utviklingsprosjekt Kragerø næringspark

Dato

Status utviklingsprosjekt Kragerø næringspark:

Etter en anbudsrunde hvor tre aktører var med i konkurransen om å vinne anbudet har Kragerø kommune valgt Flowchange AS til å gjennomføre forstudien, Utvikling Kragerø Næringspark.

Flowchange AS utmerket seg med et godt sammensatt team med riktig kompetanse samt relevante referanseprosjekter (med gode tilbakemeldinger). Kontraktsmøte ble gjennomført med partene 10. mars og prosjektet ble besluttet gjennomført i sin opprinnelige form gitt den situasjon vi er opp i nå.

Pr tiden gjennomføres det intervjuer (videokonferanse) fortløpende med relevante aktører i og rundt næringsparken.

Når det gjelder selve utbyggingen av ny E18 så er det ingen antydninger fra Nye veier AS om at prosjektet blir utsatt, heller det motsatt. Igangsetting av større nasjonale veiprosjekter prioriteres fremover.

Presentasjon Geir Berg, Flowchange AS

Andre
artikler