Vertskap er et valg – det er kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne!
KragerøVert_foto by Foto, video & Web

Dato

Nå kan vi endelig lansere en av våre store satsninger for å øke kvaliteten på vertskapsrollen i Kragerø.

Digitalt vertskapskurs – KragerøVert!

Det er det gode vertskapet som utgjør forskjellen på en god og en ekstra god opplevelse. Dette er et av tiltakene i vår felles reiselivsplan, og som er et ledd i arbeidet med å heve vertskapskvaliteten på Kragerø som reisemål, og på sikt utvikle vertskap til et konkurransefortrinn.

Dette kurset er for alle som arbeider, eller skal arbeide, i 1. linje i møte med gjester, kunder, besøkende, passasjerer, fastboende, etc. og for ledere. Kurset er utviklet for at vi alle sammen skal ha samme plattform å stå på.

Kurset formidler på ca. 1,5 time, de viktigste grunnene i et godt vertskap og grunnleggende kompetanse om Kragerø som reisemål.

Alle ledere som har medarbeidere som skal gjennomføre kurset bør selv ta kurset. Og hjelp oss gjerne med å dele på sosiale medier når noen hos dere har tatt kurset!

Dere bestiller lisenser ved å sende en e-post til janna@kragero-nf.no. Dere sender deltakerens navn, e-post og hvilken bedrift vedkommende jobber på.

Bedrifter som skal ha flere enn 10 lisenser får en egen kursadministrator, denne personen har ansvar for all registrering og oppfølging. Dere sender da navn og e-post på egen kursadministrator.

 

Kurset har en verdi på kr. 500,- per lisens, men de første 200 lisensene er gratis i år, så her er det første mann til mølla.

Alle som gjennomfører kurset innen 10 juli, er med i trekningen av fine premier:

  • Mikrohyttene – gavekort til bruk på overnatting og/eller aktivitet verdi kr. 1 500,-
  • Tollboden Hotell & Restaurant – gavekort til en verdi av kr. 1000,-

 

Vi gleder oss til å se hvor mange KragerøVerter vi sammen klarer å sertifisere, og hvilke ringvirkninger det har for din bedrift og for Kragerø som reisemål!

 

Andre
artikler