VIKTIG INFO VEDRØRENDE COVID-19
Korona virus

Dato

Utviklingen rundt Covid-19-viruset byr på store utfordringer for næringslivet i kommuen og mange virksomheter setter nå i verk omfattende tiltak for å hindre spredning av viruset. Det gjelder også Kragerø Næringsforening. 

Vi har avlyst eller utsatt samtlige av våre egne arrangementer ut mars måned, og vurderer situasjonen fortløpende for arrangementer lenger frem i tid.

Samtidig står vi overfor en mulig nasjonal økonomisk krise. Noen av dere er ekstra hardt rammet.
Covid-19, lavere etterspørsel og mulige negative ringvirkninger fra svakere produksjon i industrien eller oljebransjen truer bunnlinjen til mange av våre medlemmer.

Derfor er det behov for at nasjonale og lokale myndigheter setter inn kraftfulle og målrettede tiltak som kan være avhjelpene for mange av de bedriftene som nå merker konsekvensen av denne epidemien.

Varslede tiltak

I tillegg til nedkorting av arbeidsgiverperioden ved permitteringer, har regjeringen også varslet endringer i skattereglene. Detaljene er i skrivende stund ikke klare, men vil bli offentliggjort kl. 12:30 i dag fredag 13.mars. Ett av tiltakene er at bedrifter som går med underskudd, skal kunne tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det andre tiltaket går ut på å la eiere av bedrifter som går med underskudd får utsettelse med betalingen av formuesskatten.

Lokale tiltak?

Hvis din bedrift har forslag/innspill på tiltak kommunen kan implementere for å lempe på noen av de utfordringene dere nå møter hører vi gjerne fra deg. Tiltak kan f.eks. være lemping på parkeringsbestemmelser, utsatt frist for innbetaling av kommunale avgifter, forsere større innkjøp o.l.

Hjelp

Vi i KNF er tilgjengelig for spørsmål og hjelp så langt vi kan hjelpe. Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe vi kan hjelpe dere.

Styreleder Inge Rønning tlf. 468 99 926

Daglig leder Janna Pihl tlf. 957 28 934 (hjemmekontor med dårlig mobildekning så bruk gjerne tlf. 35 98 74 55)

Les mer om nye og omfattende innstrammingstiltak i forbindelse med Covid-19 – pandemien som statsminister og helsemyndigheter har innført.

«2020 blir et vanskeligere økonomisk år for hele norsk næringsliv» Statsminister Erna Solberg

 

Andre
artikler