Hele Kragerø hele året!
Alle tiders hele året

Dato

Visste dere at det kun er i noen deler av Kragerø kommune som butikker har anledning til å holde søndagsåpent i sommersesong hvis de selv ønsker det?

 

Siden 26.05.2000 har Kragerø Sentrum (Kragerøhalvøya), Jomfruland, Stabbestad og Levang vært regnet som typiske turiststeder, jf. gjeldende forskrift om Kragerø som typisk turiststed, SELV om den turistrelaterte handelen er like viktig for forretninger i Sannidal, Sluppan og Helle.

 

Vi er opptatt av at hele kommunen har så like konkurransevilkår som mulig!

Les vår anmodning om å på nytt søke om å definere HELE kommunen som typisk turiststed.

Hele Kragerø kommune som typisk turiststed

Andre
artikler