Julehilsen 2018
God Jul & Godt Nytt ÅR!

Dato

Julehilsen 2018

Til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere.
KNF legger bak seg et hektisk år og kan med glede fortelle at spennende ting er på gang for næringslivet i Kragerø.

Vi gleder oss over spennende utvikling av Havnefronten, både det som skjer på Stilnestangen Nord/ Stueren og Kragerø Utvikling sine planer. Aktiviteten på Fikkjebakke er stor og flere næringsbygg er under oppføring og videreutvikling. Vi har all grunn til å være optimistiske med tanke på utvikling som kommer i forbindelse med ny E18.

 

Kragerø kommunes omstillingsprogram kan melde om god effekt av SMB-utviklingsprosjektet.

SMBU ble gjennomført av 11 bedrifter i Kragerø som tilsammen hittil har skapt 16 nye arbeidsplasser! Dette er så gode resultater at styret i omstillingsprogrammet ønsker en ny runde med SMB-utvikling til høsten. Her håper vi at mange av våre medlemsbedrifter melder sin interesse for deltakelse.

 

Også Kragerøs reisemålsutviklingsprosess er godt i gang, og allerede 22. januar inviteres aktører til workshop for å utvikle opplevelses produkter og skape nye «reason to go» utenom hovedsesong. Kragerø Fjordbåtselskap melder om rekord i antall passasjerer i juli og at høsten fortsetter med gode passasjerantall. Ikke overraskende er det Jomfruland Nasjonalpark som er trekkplaster for mange av de besøkende.

 

Kragerø Kommune – en næringsvennlig kommune!

Handlingsplan for prosjektet næringsvennlig kommune er vedtatt av Kommunestyret og nå blir det opp til administrasjon å følge opp denne.

Vi i KNF vil ha stort fokus på dette i året som kommer og vi skal legge til rette for at våre medlemsbedrifter gjør vår del av arbeidet mest mulig riktig, og det vil bli gjennomført ulike kompetansehevende tiltak i løpet av våren.

 

Kragerø CoWork er etablert og i full gang med å legge til rette for gründerbedrifter ved å skape ett godt arbeidssted, en kul møteplass og spennende foredrag. Det er CoTalk på torsdagskvelder så følg med på deres Facebookside for oppdateringer.

 

Det er også spesielt gledelig at medlemsantallet øker og vi håper at dere er med å framsnakker KNF slik at vi kan vokse og bli enda mer slagkraftige.

 

Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke næringsforeningens arbeid og beslutningsprosesser.

 

Vår nettside oppdateres stadig og mangler det info om din bedrift så send oss den informasjonen og de bildene du ønsker å profilere deg med til: post@kragero-nf.no

 

En av KNFs viktigste oppgaver er å skape gode møteplasser for næringslivet.

Ved å følge linken til vår kalender finner dere en oversikt over møter, kurs, foredrag som medlemmer kan delta på i begynnelsen av 2019.

https://www.kragero-nf.no/kalender/

Legger ved en rask oversikt her:
10. januar Faglig påfyll til bedriftsledere
22. januar Workshop – reiselivsutvikling i Kragerø
27. februar Temakveld – Håndverk & Industri
12. mars Afterwork – motivasjonskveld med Butikkutvikler.no
19. mars Offentlige anskaffelser – hvordan delta i fremtidige anbudskonkurranser

 

Kragerø Næringsforening ønsker alle medlemsbedrifter og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

God Jul & Godt Nytt ÅR!

Andre
artikler